Protejarea drepturilor angajaților din România este prioritatea acțiunii comune de control a Inspecției Muncii și a Direcției Generale Antifraudă Fiscală

 

Direcția Generală Antifraudă Fiscală (DGAF), din cadrul Agenției Naționale de Administrare Fiscală (ANAF), împreună cu Inspecția Muncii (IM) desfășoară Acțiunea de control Cronos pentru prevenirea și combaterea sustragerii de la declararea și fiscalizarea muncii în scopul asigurării tuturor angajaților din România a accesului la protecția conferită de legislația socială (sănătate, pensii, șomaj, asigurări în caz de accidente de muncă) și de legislația muncii.

În acest sens, echipe mixte de inspectori de muncă și inspectori antifraudă fiscală vor începe campania Cronos cu verificarea unui eșantion de firme specializate în domenii precum construcții și servicii conexe, HORECA, întreținerea și repararea autovehiculelor, transport, gardă și protecție, înfrumusețare și întreținere corporală, alimentație publică, comerț, servicii de curățenie ș.a. Vor fi vizate societăți care plătesc salarii subdeclarate față de media pe ramură, au un procent semnificativ de angajați cu salariul minim pe economie, au o cifră de afaceri mare, dar un profit declarat foarte mic, beneficiază de împrumuturi semnificative de la asociați fără venituri justificative pentru creditări, sau înregistrează neconcordanțe între informațiile declarate privind tranzacțiile realizate și cele declarate de partenerii de afaceri.

Controalele vizează atât munca ”la negru”, fără forme legale, cât și cazuri de muncă în care nivelul real de salarizare este subdeclarat, sau declarat parțial, care presupun încheierea contractelor de muncă cu normă întreagă cu salariu minim garantat, fie încheierea contractelor de muncă cu timp parțial, în timp ce în realitate se realizează normă întreagă, dar cu plata fără fiscalizare a restului de bani până la salariul real, mai mare. De asemenea, vor fi verificate fraude fiscale cauzate prin livrări nedeclarate sau achiziții de bunuri și servicii care afectează TVA și impozitul pe profit, deoarece o bună parte a sumelor obținute din aceste fraude sunt utilizate pentru finanțarea muncii prestate fără forme legale, subdeclarată sau declarată parțial.

Controalele comune ale IM și DGAF-ANAF se vor derula pe întreaga perioadă a PNRR pentru asigurarea accesului angajatului la sistemele de asigurare socială și alte instrumente de protecție socială, prin plata contribuțiilor aferente și reducerea decalajului fiscal la contribuțiile sociale obligatorii și la impozitul pe salarii, și declararea muncii în rândul tuturor categoriilor de contribuabili.

Încurajăm orice persoană care are informații concrete despre încălcări ale legislației specifice să le transmită prin intermediul Formularului disponibil online la adresele https://www.inspectiamuncii.ro/petitii-si-sesizari și https://www.anaf.ro/asistpublic/. În același timp, informăm contribuabilii că pot obține oricând informații utile respectării legislației din domeniu prin consultarea ghidurilor și materialelor informative publicate la adresele https://www.inspectiamuncii.ro și https://www.anaf.ro/anaf/internet/ANAF/asistenta_contribuabili/servicii_oferite_contribuabililor/ghiduri_curente.

  Harta DGAF
bucurestiploiestigalaticraiovabrasovtimisoaraclujiasi