Legislatie

1. OUG 74/2013 - Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 74/2013 privind unele măsuri pentru îmbunătăţirea şi reorganizarea activităţii Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală, precum şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative

2. HG 520/2013 - Hotărârea Guvernului nr. 520/2013 privind organizarea şi funcţionarea Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală

3OPANAF 3494/2013 - Ordinul preşedintelui Agenției Naționale de Administrare Fiscală  nr. 3494/2013 privind aprobarea modelului şi conținutului formularului tipizat "Proces‐verbal de constatare şi sancționare a contravențiilor", cod A.N.A.F. 14.13.22.99/7, destinat utilizării în activitatea de control a inspectorilor antifraudă din cadrul Direcției Generale Antifraudă Fiscală

4.  OPANAF 3838/2015 - Ordinul preşedintelui Agenției Naționale de Administrare Fiscală nr. 3838/2015 privind aprobarea modelului şi conţinutului formularelor şi documentelor utilizate în activitatea de control a Direcţiei generale antifraudă fiscală

5OPANAF 3632/2020 - Ordinul președintelui Agenției Naționale de Administrare Fiscală nr. 3632/2020, privind stabilirea unor competenţe de efectuare a verificării documentare

6OPANAF 3666/2020 Ordinul președintelui Agenției Naționale de Administrare Fiscală nr. 3666/2020 privind aprobarea modelului şi conţinutului formularelor şi documentelor utilizate în activitatea de verificare documentară

7Sancţiuni prevăzute în HG 33/2018, care intră în sfera de competenţă a DGAF

 

  Harta DGAF
bucurestiploiestigalaticraiovabrasovtimisoaraclujiasi