Comunicat din data de 10 octombrie 2014

 

Până în prezent Direcţia Generală Antifraudă Fiscală

a stabilit peste 464,8 milioane de euro

drept obligaţii datorate bugetului de stat

 

În 2013, în cadrul ANAF, a fost înfiinţată Direcţia Generală Antifraudă Fiscală (DGAF), structură al cărei scop este destructurarea lanţurilor tranzacţionale constituite pentru prejudicierea bugetului statului, stabilirea implicaţiilor fiscale ale acestor operaţiuni şi asigurarea recuperării prejudiciilor cauzate. DGAF a devenit operaţională în luna decembrie 2013.

Din decembrie 2013 până în prezent, la nivelul structurilor specializate din cadrul DGAF, pe baza analizei de risc şi a informaţiilor furnizate de instituţii specializate, au fost identificate şi instrumentate fenomene de fraudă cu implicaţii fiscale negative semnificative asupra bugetului statului. Direcţia Generală Antifraudă Fiscală şi Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie cooperează respectând competenţele materiale specifice fiecăreia dintre cele două structuri, astfel că inspectorii antifraudă asigură sprijin de specialitate pentru acţiunile instrumentate de Direcţia Naţională Anticorupţie, Direcţia de Investigare a Infracţiunilor de Criminalitate Organizată şi Terorism şi alte unităţi de Parchet.

 

Astfel, din cele peste 464,8 milioane de euro stabilite drept obligaţii datorate bugetului de stat, în urma investigării lanţurilor tranzacţionale organizate în scopul sustragerii de la îndeplinirea obligaţiilor fiscale inspectorii antifraudă fiscală au cuantificat prejudicii cauzate bugetului statului în valoare totală de peste 1,72 miliarde lei, echivalentul a circa 392,1 milioane euro. Valoarea prejudiciilor mai mari de un milion de euro aferente unui număr de 479 acte de sesizare penală reprezintă 87% din totalul prejudiciilor aferente actelor de sesizare înaintate organelor de urmărire penală.

Pentru asigurarea recuperării prejudiciilor aferente cazurilor investigate au fost instituite măsuri asigurătorii asupra unor active patrimoniale identificate în valoare totală de peste 1,69 miliarde lei, echivalentul a circa 385,7 milioane euro.

De asemenea, pentru prevenirea evaziunii fiscale inspectorii antifraudă fiscală au verificat 22.824 firme şi au constatat 20.013 încălcări ale prevederilor legale financiar-contabile. Pentru aceste abateri au fost dispuse sancţiuni în valoare totală de cca 319,8 milioane lei, echivalentul a circa 72,7 milioane euro, reprezentând amenzi contravenţionale, confiscări de bunuri şi venituri ilicite, şi suspendarea activităţii comerciale a 1.569 societăţi, în principal pentru încălcarea normelor legale privind utilizarea caselor de marcat.

Totodată, menţionăm că au fost organizate acţiuni de control la nivel naţional atât în mod independent cât şi în colaboare cu alte instituţii cu atribuţii specifice, în domenii care prezintă risc fiscal ridicat. Astfel, având în vedere desfăşurarea campaniei de recoltare a cerealelor, au fost intensificate controalele efectuate de inspectorii Direcţiei generale antifraudă fiscală în domeniul comerţului cu cereale şi produse de morărit-panificaţie la operatorii economici care desfăşoară activităţi conexe (producători, transportatori, depozitari, prestatori de servicii agricole). În perioada iulie–august au fost desfăşurate 951de acţiuni de monitorizare în 495 locaţii de pe întreg teritoriul ţării, urmare cărora au fost  verificate peste 8.500 mijloace de transport. În acelaşi timp, au fost verificaţi 1.672 contribuabili, fiind constatate abateri pentru sancţionarea cărora s-a dispus aplicarea de amenzi în valoare totală de peste 1,5 milioane euro (6.764.500 lei) şi confiscarea a sume, venituri ilicite, cereale (4.879 tone) şi mijloace de transport (tractoare, remorci, autoutilitare) în valoare totală de cca 3,1 milioane euro (13.765.865 lei).

Pentru descoperirea şi combaterea evaziunii fiscale care se manifestă în domeniul muncii la negru sau subdeclarate inspectorii antifraudă fiscală desfăşoară  activităţi specifice pentru identificarea faptelor care se circumscriu acestei forme de evaziune fiscală, instrumentarea acestora şi extinderea verificărilor la contribuabili care desfăşoară activitate în domeniul considerat cu risc fiscal. De asemenea, au fost desfăşurate controale tematice în cadrul programului intitulat ”Proiect pilot vizînd reducerea salariilor subdeclarate la contribuabilii mijlocii” la nivelul a două Direcţii regionale antifraudă. Au fost identificate prejudicii de peste 16,1 milioane euro (71.224.648 lei) cauzate bugetului de stat prin nedeclararea sau disimularea veniturilor de natură salarială, pentru recuperarea cărora au fost întocmite sesizări penale.

Pentru prevenirea şi combaterea ilegalităţilor în domeniul silvic au fost realizate acţiuni de control în colaborare cu Inspectoratul General al Poliţiei Române şi Garda Naţională de Mediu, astfel că 140 inspectori antifraudă fiscală au fost implicaţi în acţiuni de control în 82 de locaţii situate în 11 judeţe şi Municipiul Bucureşti. S-au aplicat amenzi în valoare totală de peste 1,15 milioane lei, s-a confiscat material lemnos în valoare totală de peste 4,79 milioane lei şi s-au întocmit şapte sesizări penale.

 

Printre cazurile cele mai importante identificate de inspectorii antifraudă se numără:

  • un prejudiciu de peste 24 milioane euro (cca 108 milioane lei) cauzat bugetului de stat prin evitarea plăţii taxei pe valoarea adăugată aferentă comercializării de legume şi fructe către marile lanţuri de retail (Carrefour, Lidl, Metro, Selgros, Billa, Real, Cora, Mega Image) din 2012 până în prezent, caz care s-a soldat cu măsuri asigurătorii, percheziţii şi reţinerea a 12 persoane;
  • un prejudiciu de peste 12 milioane euro (cca 54 milioane lei) cauzat bugetului de stat în perioada 2006-2013 de către un grup restrâns de persoane din Bucureşti prin neplata contribuţiilor sociale obligatorii a sute de angajaţi şi organizarea unui lanţ tranzacţional fraudulos de servicii prestate fictiv între societăţi comerciale, care au acumulat pe rând datorii semnificative la bugetul statului şi ulterior au fost abandonate, trimise în insolvenţă sau falimentate; pentru recuperarea prejudiciului au fost sesizate organele de urmărire penală competente;
  • un prejudiciu de peste 10 milioane euro (cca 47 milioane lei) cauzat bugetului de stat prin utilizarea a peste 190 de societăţi pentru fabricarea aparenţei unui circuit comercial fictiv cu materiale de construcţii şi evitarea plăţii taxei pe valoarea adăugată şi a impozitului pe profit datorate bugetului de stat. A fost întocmită sesizare penală pentru urmărirea şi sancţionarea vinovaţilor;
  • un prejudiciu de cca 12 milioane euro cauzat bugetului de stat prin evitarea plăţii impozitului pe profit şi a taxei pe valoarea adăugată aferentă comercializării de produse electronice şi electrocasnice (televizoare LCD, aparate de aer condiţionat, aspiratoare etc), caz care s-a soldat cu măsuri asigurătorii, percheziţii şi mandate de arestare pentru 10 persoane;
  • un prejudiciu de 7,8 milioane euro (cca 34 milioane lei) cauzat bugetului de stat prin organizarea unor circuite scriptice, fictive, de tranzacţionare succesivă a produselor şi preparatelor din carne destinate valorificării pe piaţa internă, artificial dezvoltate. Facturile emise pentru tranzacţionarea succesivă au fost utilizate pentru deducerea cheltuielilor şi a TVA aferente mărfurilor livrate către comercianţi angro, de produse alimentare, de pe raza mai multor judeţe din România, motivul real al achiziţiilor consemnate în evidenţa contabilă fiind diminuarea bazei de impozitare şi evitarea plăţii TVA şi a impozitului pe profit legal datorate bugetului de stat. În acest caz au fost sesizate organele de urmărire penală competente;
  • de asemenea, Inspectorii antifraudă fiscală au mai identificat şi stabilit un prejudiciu total de peste 1,85 milioane euro (8.146.694 lei), reprezentând impozitul pe profit şi taxa pe valoarea adăugată aferentă comercializării a 2.425 tone de carne printr-un grup de şase firme din judeţul Bihor în perioada 2013-2014. Cazul s-a soldat cu percheziţii, două arestări şi dispunerea de măsuri asigurătorii.

Rezultatele menţionate mai sus au fost realizate în condiţiile în care DGAF este o structură nou creată, care s-a aflat în plin proces de operaţionalizare (recrutări, formare profesională, organizare), din numărul total de 1.977 posturi aprobate, în prezent fiind ocupate doar 1.420 (~79%), dintre care 264 inspectori antifraudă sunt detaşaţi la unităţile de Parchet.

  Harta DGAF
bucurestiploiestigalaticraiovabrasovtimisoaraclujiasi