Legislatie

1. OUG 74/2013 - Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 74/2013 privind unele măsuri pentru îmbunătăţirea şi reorganizarea activităţii Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală, precum şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative

2. L 144/2014 - Legea nr. 144/2014 pentru aprobarea Ordonanței de Urgență a Guvernului nr. 74/2013 privind unele măsuri pentru îmbunătăţirea şi reorganizarea activităţii Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală, precum şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative

3. HG 520/2013 - Hotărârea Guvernului nr. 520/2013 privind organizarea şi funcţionarea Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală

4. OPANAF 3494/2013 - Ordinul preşedintelui Agenției Naționale de Administrare Fiscală  nr. 3494/2013 privind aprobarea modelului şi conținutului formularului tipizat "Proces‐verbal de constatare şi sancționare a contravențiilor", cod A.N.A.F. 14.13.22.99/7, destinat utilizării în activitatea de control a inspectorilor antifraudă din cadrul Direcției Generale Antifraudă Fiscală

5. OPANAF 3602/2015 - Ordinul preşedintelui Agenției Naționale de Administrare Fiscală  nr. 3602/2015 pentru modificarea Ordinului preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală nr. 3494/2013 privind aprobarea modelului şi conţinutului formularului tipizat "Proces-verbal de constatare şi sancţionare a contravenţiilor", cod A.N.A.F. 14.13.22.99/7, destinat utilizării în activitatea de control a inspectorilor antifraudă din cadrul Direcţiei Generale Antifraudă Fiscală

6. OPANAF 3838/2015 - Ordinul preşedintelui Agenției Naționale de Administrare Fiscală nr. 3838/2015 privind aprobarea modelului şi conţinutului formularelor şi documentelor utilizate în activitatea de control a Direcţiei generale antifraudă fiscală

7. Sancţiuni prevăzute în HG 33/2018, care intră în sfera de competenţă a DGAF

  Harta DGAF
bucurestiploiestigalaticraiovabrasovtimisoaraclujiasi